Osoblje BURCH univerziteta na Svjetskom forumu za demokratiju 2017 - International Burch University

Osoblje BURCH univerziteta na Svjetskom forumu za demokratiju 2017

Rastuće razdvajanje građana i političkih elita i dramatične promjene u medijskom ekosistemu predstavljaju izazov za demokratiju kakvu znamo. Istovremeno, pojavljuju se novi politički i medijski akteri i prakse, pružajući nove mogućnosti članovima javnosti da učestvuju u političkom životu. Mediji i političke partije oboje su ugroženi ovim novim razvojem, ali takođe mogu učiti od njih kako bi prilagodili svoje modele i funkcionisali na novim stvarima.

Cilj Svjetskog foruma za demokratiju 2017. godine je da razmotri nove inicijative i pristupe koji mogu unaprijediti demokratske prakse i pomoći stranama i medijima, ali i drugim političkim akterima, da se ponovo povežu sa građanima, da donose odluke i da optimalno funkcionišu u demokratiji 21. stoljeća.