Panel diskusija o kozmopolitanizmu u EU na BURCH univerzitetu - International Burch University

Panel diskusija o kozmopolitanizmu u EU na BURCH univerzitetu

“Danas sam na Internacionalnom Burch univerzitetu kolegama ali i okupljenim studentima prezentirala svoj najrecentniji rad koji je dio mog doktorskog projekta, a tiče se značaja kozmopolitizma i to ne samo kao filozofskog koncepta i kategorije nego kao nečega što treba početi živjeti u praksi unutar Evropske unije. Ipak, kozmopolitiski principi i norme su nešto što čini osnovu života u EU i u razvijenim zemljama svijeta. Kod studenata želim vidjeti i prepoznati kritički stav pa kad je u pitanju i kritički stav prema EU. Skrećem im pažnju da probleme trebaju gledati iz različitih perspektiva te da uvijek dodatno promisle o aktuelnim temama. Kada je u pitanju EU, uvijek govorimo o njenim pozitivnim stranama ali o onim manje pozitivnim stranama tog koncepta. Ipak, najčešće dolazimo do zaključka da je za našu zemlju koncept EU možda ipak najbolji put bez obzira na sve teže okolnosti s kojima ćemo se susretati na tom putu”, istakla je dr. Valida Repovac – Nikšić, Sarajevo univerzitet

“Tema koju smo danas obrađivali jeste kozmopolitizam, što je ništa drugo nego politička teorija, a ono što sam ja danas izlagao jeste koncept EU koji je suočen sa trendom kozmopolitizma. Ono što je sama suština kozmopolitizma jeste da su svi ljudi jednaki, moralno i etički. Ipak, tema je bila samo razlog više da razgovaram sa vašim studentima, da diskutujemo i razmijenimo pozitivna mišljenja ali i iskustva koja oni imaju”, rekao nam je dr. Ciprian Nitu, sa West univerziteta u Temišvaru.

Dr. Jasmin Hasić, šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta, je naglasio kako su gostujuća predavanja gostujućih profesora i međunarodno priznatih stručnjaka već ustaljena praksa na našem univerzitetu koja pomaže studentima da iz prve ruke saznaju nešto više o praktičnim aspektima aplikacije teorija koje izučavaju tokom studija. Dodao je da će naš univerzitet već u narednim sedmicama i mjesecima ugostiti brojne predstavnike diplomatskog kora i međunarodne zajednice u BiH, kao i druge gostujuće profesore iz Nizozemske, Španije, SAD-a i drugih zemalja.