Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine - International Burch University

Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine

Ova studijska posjeta prva je u nizu plana posjeta za tekuću akademsku godinu, a dio je nastavnog procesa unutar predmeta Političke nauke koji predaje Prof. Dr. Dževada Šuško. Studenti će posjetiti različite ustanove u civilnom sektoru, institucije, ambasade i organizacije kako bi bili u prilici što bolje razumjeti zaduženja i poslovne procese koji se tu obavljaju.

Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine