Posjeta Skopju - International Burch University

Posjeta Skopju

Dekan Edukacijskog fakulteta BURCH univerziteta, Prof. Dr. Azamat Akbarov posjetio je Univerzitet  Ćirila i Metodija u Skopju – prvi državni univerzitet u Republici Makedoniji, osnovan 1949. godine. Profesor je također prezentovao rad na ESIDRP 2016.

Prof. dr. Akbarov je dočekan od strane Prof. Dr.  Slavice Velve, dekanese Blaže Koneski Filološkog fakulteta, i Prof. Dr. Elene Bužarovkse, šefa Odsjeka za engleski jezik.

Cilj posjete je dogovor o daljnim aktivnostima, koje su od zajedničkog interesa za obje institucije. Na sastanku su se obje strane usaglasile o mogućoj saradnji između ova dva fakulteta za akademsku 2016/2017. godinu.