Praktična forenzična istraga set-up zločina na BURCH univerzitetu - International Burch University

Praktična forenzična istraga set-up zločina na BURCH univerzitetu

Cilj prakse za studente je primjeniti stečeno znanje tako što će prikupiti uzorke, analizirati ih, ispitati osumnjičene i donijeti zaključak o tome ko je zaista počinio stravičan zločin.

Prikupljanje dokaza mora biti učinjeno po strogim uputama i svako odstupanje u ovoj fazi može biti presudno na sudu gdje će krivica počinitelja biti dokazivana. Dakle, studenti trebaju naučiti sve postupke prije početka praktičnog dijela obrazovanja. Nakon prikupljanja dokaza će biti napravljen uski popis osumnjičenih, koji se nakon daljnje analize dodatno smanjuje, te studenti već u ovoj fazi mogu potvrditi ko je počinitelj (u ovom slučaju to je jedan od asistenata sa univerziteta).

Ovakav način praktičnog rada je vrlo informativan, edukativan i iznimo važan za teorijsku primjenu znanja kao i za stjecanje navika koje će studenti trebati ako odluče karijeru nastaviti u oblasti forenzike. Praktična nastava uveliko pomaže studentima zapamtiti sve detalje koje je inače teško zapamtiti napamet, identično onako kako je napisano u udžbenicima, a u isto vrijeme iznimno je važno odraditi sve korake na ispravan način i ispravnim redoslijedom.

Za kraj se može opet ponoviti i potvrditi da je teorijsko znanje besmisleno bez praktične primjene i njegovog potpunog razumijevanja u praktičnom području, a to se na Odjseku genetike i bioinženjeringa BURCH univerziteta shvaća ozbiljno i nešto čemu se pridaje velika pažnja.