Predstavljen program obuke pilota i simulacija - International Burch University

Predstavljen program obuke pilota i simulacija

Dana 16.10.  petak, u dvorani B zgrade, Air let akademija iz Orlando Florida je predstavila  jedinstveni  program za sve zainteresirane strane iz Bosne i Hercegovine. U saradnji sa BURCH  univerzitetom, svi potencijalni ponuđači mogu tražiti savjet za dalju proceduru aplikacije.

 Nakon što dobiju certifikat po završetku osnovnih on-line terena i engleskom obuke koja je  u trajanju od 2 sedmice  početnu obuku letenja polaznici će imati na Floridi. Kandidati će se pridružiti trening letu ne samo u  USA-FAA nego i u Turskoj. Nakon  treninga  svi polaznici će imati visoke izglede poznavanja engleskog jezika ali i osnovnog znanja sa iskustvom leta od 250 sati.  

 Oni koji žele dobiti  dozvole profesionalnog pilota (CPL) treba da završe program obuke koji uključuje dvije faze:

 1. U prvoj fazi, oni polaznici koji uspješno završe let i poligon uključujući i  PPL (Private Pilot Licence), IR (Instrument Ocjene), CPL (Commercial Pilot Licence), PIC (pilot Command), ME (Multi Engine Flight) Faze leta i licem u lice brifinga, pred / post brifinga let, Međunarodno okruženje i sl ..) i 250 sati letenja od letačke obuke kao nagrada  ATPL (Avionske Transport Pilot Licence). Za razliku od ZJN-a ATPL omogućuje plaćanje pilota.

 2. U drugoj fazi, pod nazivom Tip rejtinga, ubrzo nakon što dobiju  EASA ATPL licence, polaznici uče da rade Boeing 737-800 NG ili Airbus 320 NEO aviona ovisno o njihovom izboru. ATPL nagrađuje učesnike  (transportnog pilota licence), nakon uspješno završenih  80 sati obuke tla i 62 sati letačke obuke.

 Trajanje:

Ukupan trening period bit će u trajanju od 42 sedmice kroz pet predviđenih faza.