Predstavnici Univerziteta primenjenih nauka u Gornjoj Austriji, ÖSD i Dublin instituta za tehnologiju posetili su Burch univerzitet - International Burch University

Predstavnici Univerziteta primenjenih nauka u Gornjoj Austriji, ÖSD i Dublin instituta za tehnologiju posetili su Burch univerzitet

18528

18528

Doc. Dr. Sanela Klarić i gđa Stefanie Haiden sa Univeziteta Upper predstavile su programe i projekte na univerzitetima i razgovarale su o budućoj saradnji ova dva univerziteta kroz Erasmus+ programe razmjene studenata, profesora i osoblja te istakle prednosti buduće saradnje.

Na sastanku OSD predstavnika i doc. Dr. Sanele Klarić razmotren je prijedlog OSD prestavnika da Burch univerzitet postane jedan od ispitivačkih cenatara.

Također, na trećem sastanku sa predstavnicima Instituta za tehnologiju iz Dublina  govorilo se o potencijalnoj budućoj saradnji. Dogovoreno je da se sa nacionalnom ERASMUS agencijom Irske provjeri da li postoji mogućnost dodavanja Burch Univerziteta u svoj program za sljedeće 2 godine projekta sa univerzitetima u BiH. U planu su i dogovori za Erasmus Capacity Building projektne ideje, kao i jačanje partnerstva kroz obavještavanje o konferencijama i istraživanjima.