Predstavnici švedske firme System Verification posjetili Burch univerzitet - International Burch University

Predstavnici švedske firme System Verification posjetili Burch univerzitet

Predstavnici firme su također informirali studente o predstojećem besplatnom trodnevnom ISTQB kursu za certificiranje koji će se održati u prostorijama firme. Ovaj kurs će omogućiti odabranim aplikantima da shvate principe testiranja softvera kao i tehnike za razvoj načina testiranja..

Prezentacija je popraćena mnogim interesantnim pitanjima studenata na koje su naši gosti sa zadovoljstvom odgovarali.

Na kraju, pored korisnih informacija, naši studenti su stekli i neku vrstu motivacije saznanjem da je jedan od predstavnika , gosp. Asmir Sinanović, stekao diplomu na Burch univerzitetu te sad svojim uspjesima dokazuje kvalitet ovog obrazovnog sistema.