Pregovori o saradnji s kompanijom KPMG - International Burch University

Pregovori o saradnji s kompanijom KPMG

Domaćini ovoj posjeti bili su predstavnici BURCH univerziteta: Assist. Prof.Dr. Nedim Čelebić,  Assist. Prof. Dr. Sanel Halilbegović i šef Marketing kancelarije Kemal Balihodžić.

Cilj posjete bio je razgovor o mogućoj saradnji dvije institucije, BURCH univerziteta kao vodeće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini i kompanije KPMG koja svojim klijentima i partnerima pruža revizije, savjetodavne usluge  blisko sarađujući s njima.

Na istom se razgovaralo i o mogućoj praksi studenata BURCH-a unutar kompanije KPMG ali i o otvaranju novog odsjeka za Računovodstvo i reviziju unutar Univerziteta.

Uvažena Manal je  istakla  kako je zadovoljna BURCH ALUMNI koji su trenutno zaposleni u njenoj kompaniji te se unaprijed raduje budućoj saradnji.

Za više informacija o kompaniji KPMG  posjetite:  https://home.kpmg.com/xx/en/home/about.html