Prezentacija Akademije IT centra - International Burch University

Prezentacija Akademije IT centra

Cilj Akademije IT centra (IT Center Academy, ITCA) je da uvede studente u svijet IT i biznisa, te da ih pripremi za poslovni svijet. Između ostalog, ovsje će student imati priliku da uče o hardveru, softveru, upravljanju, marketingu, te da razvijaju tzv „soft-skills“, a kao aktivni/pasivni članovi imat će i pristup studentskom help-desku, blogu, tutorijalima, predavanjima i imati priliku da rade na projektima koji će biti odlična referenca u njihovom CV-u.

Akcenat projekta je na davanju odgovarajuće prakse svim članovima i pružanju iskustva rada u kompaniji/timu. Vizija ITCA je da postane institucija sa izgrađenom pozitivnom reputacijom koja će se proširiti se izvan granica univerziteta.