Prezentacije o Bitcoinu i Blockchainu na Burch univerzitetu - International Burch University

Prezentacije o Bitcoinu i Blockchainu na Burch univerzitetu

Gospodin Sarajlija je započeo prezentaciju objašnjavajući kako je veoma izazovno razlikovati loš proizvod od onog s velikim potencijalom kada se oni nalaze u početnoj fazi, ali je također naglasio važnost vjere u razvoj proizvoda kao i prihvaćanje promjene koju proizvod sam sa sobom donosi.

Prije predavanja o Bitcoin-u, gospodin Sarajlija je podjelio sa publikom informaciju o historiji novca, šta je to novac, kako je nastao i kako se razvijao kroz vrijeme u različitim društvima. Također je naveo razliku između centralizovanog i decentralizovanog monetarnog sistema korištenog prije mnogo godina. U centralizovanom sistemu se, prema odluci od samo nekoliko ljudi, krade vrijednost iz novca koji smo zaradili, dok je u decentralizovanom sistemu svaka transakcija javna i validna samo onda kada je odobrena od strane određenog broja ljudi.

Ideja ovog starijeg, decentralizovanog sistema je ponovno oživjela u modernom vremenu preko svoje primjene u Bitcoinu. Interesantna je činjenica da je  vrijednost Bitcoin-a  u njegovoj početnoj fazi bila jednaka jednom komadu pice, dok danas ona iznosi više od dvije hiljade dolara. Tokom prezentacije, naš govornik je također objasnio razliku između Bitcoin i Etherium blockchain sistema kao i njihovim mogućim primjenama.

Dokaz o uspješnosti predavanja bila su mnoga pitanja postavljena našem govorniku, kao i prisustvo studenata sa drugih univerziteta. Na kraju predavanja, gospodin Sarajlija je predložio nekoliko knjiga koje nam mogu pomoći da još bolje razumijemo novi način življenja koji nas iza ugla nestrpljivo čeka.