Prof. Dr. Burkard Steppacher održao predavanje studentima BURCH Univerziteta - International Burch University

Prof. Dr. Burkard Steppacher održao predavanje studentima BURCH Univerziteta

Prof. Dr. Steppacher je govorio o iskustvima od prethodnih ekspanzija Europske unije te je ponudio konkretne primjere o temi. Predavanje je održana u novootvorenoj Konferencijskoj sali na -1 na  BURCH Univerzitetu.

Prije predavanja  Prof. Dr. Steppacher se sastao sa predstavnicima BURCH Univerziteta kako bi  se upoznao s historijskim činjenicama institucije.

Studenti i drugi učesnici su imali priliku da razmotre temu i dalje razgovaraju sa predavačem o temi. Fondacija Konrad Adenauer je također podijelila informacije o grantovima i stipendijama koje daju svake godine, te time omogućuju razvoj zajednice u više sfera.

Od 1991. godine Prof. Steppacher je zaposlen u Fondaciji Konrad Adenauer, gdje postaje Direktor evropskih studija 1998. godina Šef Odsjeka IV (razvoj i podrška nadarenom obrazovanju i kulturi) 2003. godine. Danas je član Njemačke asocijacije za političke nauke (DVPW) i član Radne grupe za evropske integracija (AEI). Objavio je mnogo eseja, knjiga i drugih stručnih radova.