Prof. dr. Erna Husukić predstavnica Burch univerziteta u COST projektu - International Burch University

Prof. dr. Erna Husukić predstavnica Burch univerziteta u COST projektu

Program evropske saradnje u nauci i tehnologiji (European Cooperation in Science and Technology) je finansijska organizacija za stvaranje istraživačkih mreža, pod nazivom COST akcije. Ove mreže nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope i time daju poticaj istraživačkom napretku i inovacijama.

Stvaranje mreže moguće je na osnovu vlastitih istraživačkih interesa i ideja – podnošenjem prijedloga u bilo kojem naučnom polju na otvoreni COST poziv.

COST stavlja akcenat na aktivno uključivanje istraživača iz manje inkluzivnih COST zemalja, među kojima je svakako i naša zemlja.

Velika prednost je da finansiranje COST-a namjerava dopuniti nacionalne istraživačke fondove, jer su oni isključivo namijenjeni aktivnostima saradnje  poput radionica, konferencija, sastanaka radnih grupa, škola za obuku, kratkoročne naučne misije i aktivnosti širenja i komunikacije.

U okviru COST programa, nekoliko profesora sa Internacionalnog Burch univerziteta već je imalo priliku da ostvari međunarodnu saradnju sa drugim istraživačima, inžinjerima i akademcima u Evropi.

Brisel je bio mjesto nedavno održanog sastanka Upravnog odbora novoosnovane COST akcije CA18204 – Dinamika planiranja i digitalizacije u evropskim gradovima.

Prvom sastanku Upravnog odbora prisustvovali su predstavnici više od 20 članova CCA-e (Cross- Cutting Activity), među kojima je bila i predstavnica Bosne i Hercegovine Erna Husukić, profesorica sa Odsjeka za arhitekturu na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Pored profesorice Erne Husukić, šefica Odsjeka za arhitekturu, prof.dr. Emina Zejnilović također je nominovana za člana ove COST akcije, čime su postale dva od četiri člana ove akcije iz cijele Bosne i Hercegovine.

,,Svaka prijava na ovaj projekat je nova prilika za jačanje networkinga, što je naš glavni cilj. Ostvarenje novih kontakata sa akademcima na evropskom nivou, sklapanje novih poznanstava sa stručnim ljudima je od velike važnosti za naš profesionalni razvoj, ali i razvoj našeg Univerziteta’’, istakla je prof. Erna Husukić.

Kao što je istaknuto u projektnoj aplikaciji, COST akcija ima za cilj rješavanje pitanja vezanih za prenošenje prakse i znanja o planiranju kroz nove medije i ulogu digitalizacije u širenju i razmjeni lokalnih urbanih znanja. Akcija će trajati od 22. novembra 2019. do 21. novembra 2023. s ciljem da ohrabri građane da znanjem, praksom, digitalizacijom i planiranjem doprinesu različitim načinima interpretacije lokalnih identiteta u evropskim gradovima.

Nakon formiranja četiri glavne radne grupe (4WG), sastanak je završen diskusijom i prezentacijama predstavnika radnih grupa.

Internacionalni Burch univerzitet veliku pažnju i prostor posvećuje radu projektnog ureda i aktivno doprinosi razvoju i implementaciji projekata. Nastavljamo pratiti rad naših profesora kroz projekte jer želimo jačati izvrsnost u nauci kroz razvijanje ideja i inicijativa u svim oblastima nauke.