Prof. dr. Lejla Odobašić Novo u projektu „Tandem Zapadni Balkanˮ - International Burch University

Prof. dr. Lejla Odobašić Novo u projektu „Tandem Zapadni Balkanˮ

20356

20356

Projekat će napraviti kartu sa nazivima glavnih ulica, javnih prostora i spomenika u Beogradu i Sarajevu za vrijeme i nakon raspada Jugoslavije. Cilj projekta je ispitivanje uticaja rata u postkonfliktnom kontekstu i način preimenovanja urbanih elemenata u oba grada. Također će dovesti u pitanje ulogu glavnih gradova u tranziciji iz socijalističke države u kapitalističku nacionalističku zemlju, istovremeno istražujući postoje li neke tačke preklapanja u zajedničkoj prošlosti.

„Jedan od glavnih ciljeva projekta je podizanje svijesti o značaju imenovanja i posjedovanja javnog prostora, posebno kroz perspektivu manjinskih (i / ili marginalnih) zajednica. Kreiranjem baze podataka i alata za obrazovanje (publikacija) želimo ojačati zajedničku,  a time i buduću saradnju, te povećati moć rješavanja sukobaˮ, ističe prof. Lejla.

Tandem je program kulturne saradnje koji jača civilno društvo u Evropi i susjednim regijama i inicijativa je Evropske kulturne fondacije i kompanije MitOst e.V. ,,Tandem Zapadni Balkanˮ je jednogodišnji program koji omogućava pokretanje dugoročne regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu. Tandem platforma podržava društvene promjene strateškim kulturnim djelovanjem i zamišljena je kao prostor za inicijatore projekata koji će steći nove vještine, razviti inovativne prakse i povezati se s regionalnim mrežama.

Službeno trajanje ovog projekta je godinu dana s ciljem razvoja dugotrajnog odnosa saradnje koji će omogućiti da se projekt proširi izvan ovog vremenskog okvira. U sklopu projekta održat će se dva sastanka, jedan u Skoplju i jedan u Prizrenu sa završnim sastankom u Sarajevu. Dva Tandem partnera također će dobiti priliku da provedu vrijeme u oba grada u trajanju od po deset dana, kako bi dodatno razvijali projekat.

,,Ovaj projekat nudi priliku za multidisciplinarni pristup analizi zajedničke prošlosti dva grada i ispitivanju političkih tačaka razilaženja kroz promjene naziva gradskih prostora i elemenata. Radujemo se ovom interdisciplinarnom istraživanju u kojem prelazimo urbane studije sa studijama politike i sjećanja, gdje uz pomoć tehnologije želimo to pitanje približiti našoj ciljnoj skupiniˮ, dodaje prof. Lejla.

Činjenica je da će učešće u projektu biti odličan korak ka stvaranju saradnje između Internacionalnog Burch univerziteta i Philopolitics-a, ali i da će se u proces uključiti mnogi predstavnici lokalnih institucija, lokalni građanski aktivisti i organizacije civilnog društva, kao i članovi akademske zajednice u Sarajevu i Beogradu.  

Na kraju, možemo biti ponosni što spajamo prošlost i sadašnjost na jedan pozitivan način. Svjedoci smo da postoji mnogo toga što povezuje Sarajevo i Beograd: zajednička prošlost i društveno- politička i ekonomska pitanja koja zabrinjavaju oba društva i ponosni smo što smo dio projekta koji potiče na razmišljanje o zajedničkoj sudbini i budućnosti ova dva grada.