Doc. dr. Sanel Halilbegović održao neekonomistima seminar o finansijama - International Burch University

Doc. dr. Sanel Halilbegović održao neekonomistima seminar o finansijama

Doc. dr. Sanel Halilbegović je stekao diplomu doktora nauka na polju profitabilnosti, tehničke analize berze 2014. godine na Američkom univerzitetu. Zvanje magistra sa fokusom na finansije, MBA, stekao je na Northeastern Illinois univerzitetu, Chicago (USA), u decembru 2003. godine. Diplomu dodiplomskog studija je stekao na istom univerzitetu u maju 2000. godine. Trenutno obavlja funkciju   šefa Odsjeka za bankarstvo i finansije na Internacionalnom Burch univerzitetu.

Seminar je za zadatak imao da učesnike upozna i uvede u svijet finansija, a učesnici su tokom istog imali priliku da kroz dodjelu uloga tzv. “role-play” iskuse kakav je utjecaj finansija na svakodnevno poslovanje, te kakva je uzročno-posljedična, unakrsna i ponaosobna veza  između finansija i drugih odjela unutar jedne firme.

Burch Business Centar planira i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom seminara za predstavnike kompanija koje djeluju na području BiH.