Profesor Adis Maksić na konferenciji u Jeruzalemu - International Burch University
20517
Rijad Hajdarević held a lecture for students of Genetics and Bioengineering
December 2, 2019
Professor Adis Maksic at the Conference in Jerusalem
December 3, 2019

Profesor Adis Maksić na konferenciji u Jeruzalemu

Nakon što su profesorice sa Odsjeka za arhitekturu prof.dr. Emina Zejnilović, prof.dr. Erna Husukić i  prof. dr. Adis Maksić održali predavanje „Metamorfoza grada Sarajeva: o kulturi, sukobu i arhitekturiˮ u julu ove godine, profesori IBU-a pozvani su da učestvuju na prvoj međunarodnoj konferenciji u Jeruzalemu.

Konferencija „Između: vizije iz spornih gradovaˮ rezultat je višegodišnjeg istraživanja podijeljenih gradova: Belfasta, Nikozije, Sarajeva i Jeruzalema. Šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije prof. dr. Adis Maksić učestvovao je na konferenciji koja je protekle sedmice održana u kampusu hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu. Konferenciju je organizovao Izraelsko- palestinski centar za regionalne inicijative u partnerstvu sa Fondacijom Konrad Adenauer, s ciljem izgradnje zajedničkih vizija za Jeruzalem. “Konferencija je bila dio projekta koji je povezao naučnike i vođe civilnog društva iz Jeruzalema sa svojim kolegama u tri druga sporna grada, Nikoziji, Belfastu i Sarajevu”, istakao je prof dr. Maksić.

Organizatori su pozvali profesora Maksića da publici predstavi poslijeratne urbane integracije Sarajeva i Istočnog Sarajeva usred tekućih etničkih podjela u Bosni. U toku svoje prezentacije, profesor Maksić je predložio nekoliko ideja za veću političku zastupljenost marginalizovanog palestinskog stanovništva u općinskim institucijama u Jeruzalemu.

Profesor je također iskoristio priliku da stekne nova poznanstva i pokrene partnerstva sa univerzitetima u Izraelu. Promovisao je ideju za razvijanje studijskih putovanja putem ERASMUS+ programa koja bi studente programa za menadžment sigurnosti i konflikta na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije dovela do izraelskog univerziteta. Na ovaj način studenti bi naučili o sukobima na Bliskom Istoku iz prve ruke, dajući im nove, komparativne uglove sukoba općenito.