Profesori iz Holandije održali predavanje o metodologiji istraživanja - International Burch University

Profesori iz Holandije održali predavanje o metodologiji istraživanja

Predavanje o metodologiji istraživanja je održano 13. i 14. novembra od strane profesorica sa Internacionalnog institutita za društvena istraživanja (ISS) u Hagu, te je bilo namijenjeno studentima master i doktorskih studija Internacionalnog Burch univerziteta.

Profesorice Dubravka Žarkov i Nahda Shehada su posjetile IBU u sklopu Erasmus + programa mobilnosti za akademsko osoblje.

Dubravka Žarkov je vanredni profesor u oblastima roda, konflikta i razvoja na ISS-u koji pripada Erasmus univerzitetu u Roterdamu. Ona je profesor sa velikim brojem publikacija, iskustvom u predavanju, te je nekoliko puta bila nagrađivana za svoj rad na međunardonom nivou.

Nahda Sheada je predavač u oblastima roda, kulture i razvoja. Neki od predmeta koje predaju su napredna sociologija, feminističke teorije, islam u međunarodnim debatama te metodološki predmeti. Njen rad je nagrađivan dodijelom nekoliko istraživačkih grantova.

Kroz njihova predavanja IBU studenti su imali priliku da nauče nešto više o razvijanju naučno-istraživačkog rada od začetka, što će im i te kako pomoći u daljem toku studija.