Program podučavanja engleskog jezika za profesore i administrativno osoblje Univerziteta u Leónu uspješno implementiran na BURCH-u - International Burch University

Program podučavanja engleskog jezika za profesore i administrativno osoblje Univerziteta u Leónu uspješno implementiran na BURCH-u

Program je otpočeo 16. jula ceremonijom otvaranja, koja je bila uveličana uvodnim obraćanjem dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke prof. dr. Senada Bećirovića i na kojoj je učesnicima predstavljen dnevni raspored predavanja, koji je obuhvatao 18 nastavnih časova na veoma raznolike teme u oblasti metodologije i podučavanja engleskog jezika. Učešće u programu uzelo je 14 uposlenika Univerziteta u Leónu, koji su bili potpuno uključeni u nastavni proces i učestvovali u svakoj nastavnoj aktivnosti. Gosti su imali priliku naučiti nekoliko savjeta o tome kako obogatiti svoj vokabular, kao i vještinu čitanja, pisanja, slušanja i govora na engleskom jeziku, zatim kako usavršiti svoje konferencijske vještine, kako pravilno postaviti i odgovoriti na pitanja, te voditi diskusiju i učinkovito objašnjavati tematiku. Učesnicima je također objašnjeno na koji način uspostaviti bolji odnos sa studentima i kako tretirati neprihvatljivo ponašanje u razredu. Oni su izrazili izrazito zadovoljstvo samim programom i istakli da su časovi bili odlični, te da su doista ‘nadmašili njihova očekivanja’. U svojim osvrtima na kvalitet programa, jedan učesnik je istakao da na ‘papiru nema dovoljno prostora da se ispišu svi lijepi trenuci i iskustva stečena u toku prethodnih pet dana. Internacionalni Burch univerzitet je sjajna institucija, a Sarajevo je čaroban grad’, dok je drugi učesnik naglasio da mu je ‘sam dolazak na Internacionalni Burch univerzitet pričinio izrazito zadovoljstvo, kao i susret sa nastavnim osobljem, koji su doista imali puno energije i koji su svoj entuzijazam inkorporirali u svoje časove’.

Program je završen ceremonijom zatvaranja i udjeljivanja certifikata, koja je održana u petak 20. jula, čime je obilježen kraj jedne veoma produktivne sedmice. U svome obraćanju na završnoj ceremoniji, prof. dr. Senad Bećirović se zahvalio gostima na učešću u programu i izrazio nadu da će se saradnja između dva univerziteta nastaviti u sličnim projektima. Predstavnik Univerziteta u Leónu je također izrazio zahvalnost dekanu i profesorima na organizaciji tako korisnog programa i izrazio je želju da se i u budućnosti implementiraju slični programi. Ceremonija je završene ugodnim druženjem, koje je pružilo priliku predstavnicima oba univerziteta da se bolje upoznaju i razmijene iskustva.

Sve aktivnosti u sklopu ovog organiziranog projekta financirane su projektom ERASMUS + Mobility između Univerziteta Burch i Leon.