Prvi CLIL simpozijum u Bosni i Hercegovina - International Burch University

Prvi CLIL simpozijum u Bosni i Hercegovina

1

1

CLIL je skraćenica za Content and Language Integrated Learning (Integrirano učenje sadržaja i jezika). Termin je koji predstavlja pristup učenju sadržaja kroz dodatni jezik. Dakle, istovremeno se uči novi jezik i tematika.

Publici se obratio predsjedavajući simpozija i predsjednik Asocijacije za primijenjenu lingvistiku u Bosni i Hercegovini, Prof. Dr. Azamat Akbarov, koji se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos u organizovanju ovako značajnog simpozija.

Koordinator Istraživačke mreže CLIL i profesor stranih jezika na Univerzitetu u Utrechtu u Nizozemskoj,  Rick de Graaf, također je govorio na ceremoniji te održao  predavanje na temu „CLIL u europskom kontekstu;  slavljenje razlika.“

Simpozij je također ugostio Mathias Herr-a, direktora francuskih studija na Francuskom institutu u Bosni i Hercegovini.

Nakon ceremonije, na prvoj sesiji su mnogi međunarodni učesnici govorili o raznim temama vezanim za CLIL:

  • Ugur Ger i Prof. Dr. Azamat Akbarov s BURCH Univerziteta, Bosna i Hercegovina, su prezentovali temu „Koliko su Bosna Sema škole CLIL?“
  • Ruben Barderas Rey, Jesus Hernandez Gonzalez i Concha Julian de Vega iz španjolske ambasade u Velikoj Britaniji su prezentovali temu „CLIL u Velikoj Britaniji: pojava stranih jezika.“
  • Dominik Rumlich sa Univerziteta u Duisberg-Essenu u Njemačkoj je prezentovao temu „Kako implementacija CLIL-a može „utjecati“ na rezultate istraživanja – Slučaj visoko-intenzivnih CLIL programa u Njemačkoj.“

Na drugoj sesiji je govorilo nekoliko govornika i to:

  • Oliver Meyer s Johannes Gutenberg Univerziteta u Njemačkoj koji je prezentovao  temu „Procjena razvoja više pismenosti.“
  • Mary-Chopey Pacquet i Laurence Mettewie s Univerziteta u Naumur u Belgiji su prezentovali temu „Tačka koja  treba poboljšati rad na mostovima između naših kurseva.“
  • Derya Bozdoga sa Ted Univerziteta u Turskoj prezentovala je temu „Razvoj CLIL materijala u toku EMI faze tranzicije.“
  • Julia Rechermann s Bielefeld Univerziteta u Njemačkoj je prezentovala temu „Mogućnosti autentičnih engleskih slikovnica za osnovne škole CLIL.“

Plenarna diskusija i završni govori su prezentovani od strane Prof. Rick de Graff, nakon čega je  Prof. Dr. Azamat Akbarov dodijelio certifikate govornicima i gostima. Nakon događaja, delegati simpozija su posjetili Internacionalnu školu u Sarajevu i 1. Bošnjačku Gimnaziju, gdje je implementirana dvojezična nastava.