Radionica na temu „Aktivni i produktivni studenti“ - International Burch University

Radionica na temu „Aktivni i produktivni studenti“

Realizacija ove radionice je označila početak saradnje Internacionalnog Burč univerziteta sa Centrom za podršku organizacijama (CENSOR) na projektu unapređenja uslova stanovanja u Bosni (HOLICOB).

Cilj projekta je doprinijeti dugoročnoj aktivnosti kada su u pitanju uvjeti stanovanja i smještaja za ljude u Tuzli i Sarajevu, dati nove perspektive na ove teme koristeći sposobnosti CSO-a i pružiti čvrst doprinos debati i podstaći mlade na proaktivnost u ovom procesu. Za naredni period planirana je realizacija drugih zajedničkih aktivnosti.

Radionica na temu „Aktivni i produktivni studenti“