Rektor BURCH univerziteta u posjeti Radio-televiziji Visoko - International Burch University

Rektor BURCH univerziteta u posjeti Radio-televiziji Visoko

U sklopu današnje posjete gosti su imali priliku ići u obilazak grada, posjetiti JU Centar za kulturu i edukaciju „Altindag“, posjetiti JP Radio-televiziju Visoko ali i gostovati na  radio emisiji namijenjenoj za promociju brendova.

Domaćini današnje posjete bili su uvažena Jasmina lemeš  članica upravnog odbora Centra za kulturu i edukaciju  i marketing manager JP RTV Visoko kao  i Mensura Alibegović, direktorica  Altindaga-a JU Centra za kulturu i edukaciju grada Visoko.

Ovom prilikom domaćini su se potrudili da gosti posjete i piramidu Sunca ali i da dogovore edukativne posjete sa studentima.

Na obostrano zadovoljstvo domaćina i gostiju pregovaralo se o budućoj saradnji BURCH univerziteta i centra za kulturu i edukaciju ali i unapređenju turističke ponude grada Visokog.

Posjeta je završena prigodnim poklonima i pozivom za uzvratnu posjetu BURCH univerzitetu.