Seminar „Novi zakon o radu FBIH“ by Enisa Selmanović – Salkić - International Burch University

Seminar „Novi zakon o radu FBIH“ by Enisa Selmanović – Salkić

13196

13196

Novi Zakon o radu u FBiH, izazvao je veliku pažnju  javnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usvajanju novog Zakona prethodio je veliki broj rasprava, debata, kao i čitav niz nejasnoća koje su još uvijek aktuelne. Putem ovog seminara nastojali smo  učesnicima približiti i pojasniti odredbe novog Zakona o radu FBiH u odnosu na odredbe starog zakona o radu, a sve u cilju boljeg razumijevanja istog.

Predavačica na seminaru bila je Enisa Selmanović –Salkić dipl. pravnik,  sa više od deset godina iskustva u kompaniji “Megamix” doo Sarajevo, na mjestu voditelja pravnih poslova i ljudskih resursa. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu. Objavila je niz radova u stručnim časopisima kao što su “Pravni savjetnik” i “Računovodstvo i poslovne finansije”, a iz oblasti relevantne pravne tematike. Objavljivala je i stručne radove u knjigama namijenjenim za polaznike seminara kontinuirane edukacije računovođa i finansijskih radnika, a sa temama koje se tiču Zakona o privrednim društvima, Zakona o zdravstvenom osiguranju, nacrta Zakona o radu FBiH, te najaktuelnije teme – novog Zakona o radu FBiH. Na pomenutim seminarima je bila i predavačica. Redovan je stručni saradnik časopisa za FMCG industriju „IN STORE“.  Pored redovnih poslovnih obaveza u kompaniji “Megamix” doo, pokrenula je i vlastitu kompaniju za pružanje konsultantskih usluga i servisa kompanijama u domenu pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima.

Seminar je bio namjenjen poduzetnicima i vlasnicima kompanija, direktorima privrednih društava/kompanija, rukovodiocima pravnih odjela u kompanijama, rukovodiocima HR odjela u kompanijama i zaposlenima u pravnim i HR odjelima.

Seminar se održao u vidu aktivne participacije učesnika, diskusije i vježbi, interaktivne komunikacije, Power Point prezentacije  kroz konkretne primjera iz prakse.