Diplomatski klub Burch organizovao prvu ikada u BiH simulaciju rada Predstavničkog doma na BURCH univerzitetu - International Burch University

Diplomatski klub Burch organizovao prvu ikada u BiH simulaciju rada Predstavničkog doma na BURCH univerzitetu

Na ovoj prvoj ikada simulaciji u BiH učestvovalo je 30 studenata raznih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Sarajevu, kao i Internacionalnog Burch univerziteta.

Glavni cilj ove simulacije, prema riječima predsjednika Diplomatskog kluba, Amera Kurtovića, je bio na autentičan način upoznati studente, buduće političke lidere i liderke naše zemlje sa načinom rada jedne od najbitnijih institucija u BiH, te dokazati da je zaista moguće postići kompromis i usvojiti zakon koji je Bosni i Hercegovini prijeko potreban.

Svaki učesnik je zauzeo ulogu jednog od 42 poslanika Predstavničkog doma, istražio o njemu/njoj, predstavio njegov/njen stav u debati, te uspješno donio Zakon o vanjskim poslovima BiH.

Inače, BiH je jedina država u regionu koja još nema Zakon o vanjskim poslovima nego samo trostrani dokument Predsjedništva pod nazivom „Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike BiH“, koji je donesen davne 2002. godine.

„Činjenica da smo mogli ostati vjerodostojni našim ulogama kao poslanici iz različitih stranaka, te svejedno usaglasiti i konačno usvojiti Zakon, je dokaz da je sve moguće kada postoji politička i lična volja. Imali smo više desetina amandmana, od kojih smo samo desetak usvojili, ali smo svejedno uspjeli doći do zajedničkog jezika i usvojiti Zakon koji je u najboljem interesu naše države“, istaknula je Mersiha Jaskić, studentica Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta.

Zakon o vanjskim poslovima reguliše način rada, ustroj i druge aspekte raznih institucija koje se bave vanjskim poslovima, načinom vođenja vanjske politike BiH, te proizvodnjom kvalitetnog kadra za obavljanje djelatnosti vezanih za vanjske poslove i vanjsku politiku.

Jedan od ciljeva je također bio proizvesti kvalitetan Zakon o vanjskim poslovima, te ga proslijediti nadležnim organima za razmatranje i eventualno upućivanje u zakonodavnu proceduru.

Učesnici su iskazali opće zadovoljstvo sa simulacijom rada, te izrazili želju za učešćem na narednim sličnim projektima, koje Diplomatski klub Burch planira za maj 2017. godine. Tačnije to je simulacija rada Evropskog vijeća.

„Ovo je bilo veoma interesantno iskustvo jer mi je dalo jasnu sliku procesa donošenja bilo kakvog zakona u BiH i o svim sukobima interesa u istom, te koliko je zapravo teško biti dobar političar, odnosno političarka, kao i koliko je velika odgovornost političara“, izjavila je Tajra Hadžić, studentica prve godine Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta.

Omar Memišević, student međunarodnih odnosa i diplomatije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu smatra da je simulacija rada bilo jedno poučno iskustvo, doticaj sa strukom van fakulteta, a činjenica da su simulirali trenutni sastav Predstavničkog doma PS BiH i raspravljali o zakonu koji je tako bitan za jednu državu, još više doprinosi kvalitetu stečenog iskustva.

„Nismo isključili mogućnost tj. trenutno smo u procesu pripremnih konsultacija, za održavanje još jedne simulacije rada na istu temu ali u ovom slučaju Doma naroda PS BiH. Na taj način bismo imali cjelokupan zakonodavni proces, te bismo bili baš autentični“, rekao je Kurtović, naglašavajući da je ipak i sama simulacija rada Predstavničkog doma veoma značajan uspjeh.