Studenti BURCH Univerziteta na prvoj Model UN konferenciji u Sarajevu - International Burch University

Studenti BURCH Univerziteta na prvoj Model UN konferenciji u Sarajevu

15790

15790

Riječ je o prvoj međunarodnoj konferenciji modela UN-a u Sarajevu. Zamišljena je kao akademska simulacija rada različitih tijela UN-a, te EU i Svjetske zdravstvene organizacije, a održavat će se jednom godišnje.

Njezini učesnici  preuzeli su uloge diplomata jedne od zemalja članica tih međunarodnih tijela, te kroz tri dana konferencije simulirali su pozicije tih zemalja.

Tokom konferencije prisutnima su imali priliku slušati predavanja: Prof. Mark Albert Farha sa Doha Instituta koji je govorito o problematici u Siriji i Emira Kremića, direktora Agencije za statistiku FBiH, koji je održao predavanje na temu: “Cyber zaštita i cyber napada državnih agencija.”

Ovogodišnji Sarajevo Model UN bio je  fokusiran na aspekte teme: “Sigurnosno-politička kriza u Siriji” a raspravljalo  se o pitanjima mira i sigurnosti u Siriji, migracijama i ljudskim pravima, te efektima migracije na zemlje članice EU, ali i o političkoj krizi u Ukrajini, te referendumu u Velikoj Britaniji.

Članovi Diplomatskog kluba BURCH svoja iskustva i znanja prenijeli su na druge kolege Odsjeka za Međunarodne odnose i Europske studije BURCH Univerziteta.