Studenti BURCH Univerziteta Učestvovali u OSCE-ovoj Školi „Mladi i Sigurnost” - International Burch University

Studenti BURCH Univerziteta Učestvovali u OSCE-ovoj Školi „Mladi i Sigurnost”

“Mladi i sigurnost“ škola održana je u Banja Luci, Sarajevu i Konjicu. Učestvovalo je preko 37 studenata, s osam različitih univerziteta širom zemlje. Učesnici su imali priliku posjetiti veliki broj institucija od značaja za sigurnost u Bosni i Hercegovini, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, i druge atrakcije, kao što je Bunker D-0, poznatiji kao Titov Bunker, u Konjicu.

Učesnici su također imali priliku prisustvovati predavanjima od strane vodećih stručnjaka u oblasti sigurnosti, kao i sudjelovati u diskusijama sa kolegama i stručnjacima s drugih univerziteta.

Haris Kalač i Amer Kurtović su predstavljali BURCH univerzitet, jedan od samo dva privatna univerziteta s kojih su studenti bili pozvani i koji su učestvovali u ovoj školi.