Studenti BURCHa u posjeti Direkciji za europske integracije - International Burch University

Studenti BURCHa u posjeti Direkciji za europske integracije

U četvrtak, 8. decembra 2016. godine, 28 članova Diplomatskog kluba Burch univerziteta i 7 studenata treće godine sa odsjeka za Međunarodni biznis, zajedno sa dva profesora, su posjetili Direkciju za europske integracije, kako bi se upoznali sa ulogom Direkcije u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine (BiH). Tamo su naučili nešto o historiji Europske unije (EU), razlogu težnje  BiH da se pridruži EU, iskustvima susjednih država u procesu pridruživanja, kao i o tome kako će taj proces najvjerovatnije izgledati u slučaju naše države.

U petak, 9. decembra, 2016. godine, EU je uručila čuveni upitnik, koji sadrži više od 3000 pitanja, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Denisu Zvizdiću, koji je Direkciji za europske integracije dao zadatak ispunjavanja upitnika.

Zaposleni u Direkciji su bili uvjereni da će proces pridruživanja BiH EU trajati duže nego u slučaju Hrvatske, ali da će ipak napredovati relativno brzo.  Očekivana godina pridruženja naše države EU jeste 2030. godina.