Studenti napravili simulaciju multilateralnog sastanka - International Burch University
Start Me Up High School takmičenje u poduzetništvu je počelo
January 18, 2021
Završen prvi dio takmičenja “Start Me Up High School”
January 25, 2021

Studenti napravili simulaciju multilateralnog sastanka

Studenti druge godine Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije organizovali su simulaciju multilateralnog sastanka Evropskog Parlamenta na temu evropskih integracija kako bi kroz praktičan primjer primjenili usvojena znanja iz ovih oblasti. Veliki broj studenata učestovao je u ovoj simulaciji, a ulogu predsjedavajuće ovim sastankom imala je Samira Aličić.

„Tema naše simulacije bila je evropske integracije s naglaskom na regiju Zapadnog Balkana. Razgovarali smo o koracima koje je potrebno poduzeti u procesu pridruženja BiH EU. Čuli smo mišljenja nekoliko zemalja članica, razgovarali smo o različitim temama i došli smo do zaključka da ćemo detaljnije razmotriti ovaj proces,“ objasnila je Samira Aličić.

Erik Vildan-Bajraktarević, koji je imao ulogu predsjednika Mađarske u ovoj simulaciji, rekao je: „Evropska unija treba nove članice, govoreći o Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i BiH i mislim da BiH uz dobru kooperaciju ide ka članstvu što ćemo provjeriti u narednim mjesecima.“

Studenti su se potrudili da do najmanjih detalja simulacija bude u skladu sa načinom kako se ovi sastanci pripremaju i održavaju u stvarnosti. U tome im je veliku pomoć pružio prof.dr. Alija Kožljak koji ima veliko iskustvo te je mnogo puta učestovao na sličnim sastancima.
Studenti su čak pozvali i medijsku ekipu kako bi i taj dio vježbe bio uključen.