Studenti organizovali tradicionalnu KICK-OFF radionicu - International Burch University

Studenti organizovali tradicionalnu KICK-OFF radionicu

Radionica je ugostila trinaest studenata sa Odsjeka za elektrotehniku i Odsjeka za informacione tehnologije, koji su u trodnevnoj radionici imali priliku upoznati osnove elektronskog dizajna i ugradbenih sistema.

Tokom prvog dana naši studenti su upoznati sa Arduinom i njegovim osnovnim principom rada. Drugog dana radionice, učesnici su imali priliku da postavljaju osnovne uređaje sa Arduinom kao što su RGB LEDs, svetlosni zavisni otpornici i ultrazvučni senzori. Na kraju, tokom trećeg dana radionice, studenti su radili na servo i DC motorima i sredstvima za kontrolu. Naučili su se kako koristiti H-Bridge kontroler kako bi kontrolisali kretanje dva DC motora. Po završetku radionice, učenici su podijeljeni u tri grupe u kojima će raditi na projektima za takmičenje, nakon čega će postati zvanični članovi ESD kluba.