Studentski parlament ugostio studente SIT programa - International Burch University

Studentski parlament ugostio studente SIT programa

SIT program na Balkanu je edukaciona razmjena u trajanju jednog semestra za dodiplomce Sjedinjenih Država. Program je zasnovan u Beogradu sa studijskim posjetama  BiH i Kosovu.

Ova posjeta studenata sa razmjene Sarajevu i Internacionalnom BURCH univerzitetu, organizovana je pod Studentskim parlamentom IBU-a. Uključivala je 15 stranih i 15 lokalnih studenata koji su učestvovali u radionici “Reconciling with Identities.”