Studijska posjeta Poljskoj - International Burch University

Studijska posjeta Poljskoj

U okviru studijske posjete Poljskoj, rektor Univerziteta prof.dr. Hüseyin Padem i prorektor dr. Azamat Akbarov posjetili su Univerzitet u Varšavi, Jagiellonian univerzitet u Krakovu sa kojima je okvirno dogovorena saradnja u budućem periodu, a sa Univerzitetom društvenih i humanističkih nauka te Univerzitetom Visle potpisani su memorandumi o saradnji.

Studijska posjeta Poljskoj ocijenjena je veoma uspješnom jer su ostvareni kontakti i uspostavljeni okviri za zajednički naučno-istraživački rad međukulturalnu razmjenu.