Studijski program građevinarstva - Jedini program za građevinarstvo na engleskom jeziku u BiH i u regionu - International Burch University
Burch univerzitet partner projekta CovIDEJA 2020
April 12, 2020
Dženan Kovačić:„BCG vakcina bi trebala u arsenal mjera protiv COVID-19“
April 13, 2020

Studijski program građevinarstva – Jedini program za građevinarstvo na engleskom jeziku u BiH i u regionu

Internacionalni Burch univerzitet jedini je univerzitet u Bosni i Hercegovini koji nudi mogućnost studiranja građevinarstva na engleskom jeziku uz jedinstven nastavni program usaglašen sa evropskim univerzitetima. Kroz praktičan rad u saradnji sa stručnjacima iz prakse studenti rade na izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, što ih lakše dovodi do posla odmah po završetku studija

Prof. dr. Ahmed El Sayed, šef studijskog programa građevinarstva na Fakultetu za inženjering i prirodne nauke predstavlja program rada koji je posebno fokusiran na konkretna praktična znanja, pa tako studenti završne godine studija moraju u saradnji sa projektantskim biroima ili stručnjacima iz praske uraditi i kompletirati glavni projekat određene građevine, što im je posebna referenca pri zapošljavanju.

Nastavni plan po preporukama vodećih evropskih fakulteta građevinarstva

Studijski program građevinarstva na Internacionalnom Burch univerzitetu koncipiran je prema četverogodišnjem programu, gdje studenti po završetku dodiplomskog studija ostvaruju 240 ETCS bodova. Nakon zavšetka prvog ciklusa studija, studenti su odmah osposobljeni da rade kao diplomirani inženjeri sa mogućnošću dopune znanja na drugom ciklusu, koji traje jednu godinu (4+1).

Nastavni plan je napravljen po preporukama vodećih evropskih fakulteta građevine iz Njemačke, Austrije, Češke i drugih zemalja, ali i prema preporukama stručnjaka iz prakse iz EU i BiH.  Ovakav nastavni plan omogućava studentima balans teorije i prakse. „Pored klasične nastave, poseban fokus je na radu sa stručnjacima iz prakse u izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Također, studenti imaju dvije ljetne prakse tokom treće i četvrte godine, gdje se jedna od njih provodi u projektnom birou, a druga na gradilištu“, ističe prof. dr. Ahmed El Sayed.

Također, pri programu osnovan je i studentski klub, gdje studenti kroz projekte koje realizuju stiču različita iskustva. Oni istražuju zanimljive građevinske aktuelnosti, gdje na osnovu intervjua sa vodećim stručnjacima iz oblasti građevinarstva objavljuju mišljenja, odnosno saznanja. U sklopu kluba studenti organizuju i različite događaje gdje se povezuju sa kolegama sa drugih univerziteta, te sa srednjoškolcima. Također, promovišu sportski duh, nauku, istraživanje u građevinarstvu.

Najsavremeniji softweri u nastavi

Nakon prve dvije godine zajedničkog programa, studij se dijeli na 3 različita smjera: konstruktivni smjer, smjer za hidrotehniku i zaštitu okoliša, te saobraćajni smjer.

U realizaciji praktične nastave, kao i programskih zadataka, IBU nudi studentima korištenje najsavremenijih softvera  iz prakse na bazi BIM-a (Building Information Modeling), te ostalih specijaliziranih softver-a iz svake oblasti (konstrukcije, hidrotehnike, saobraćajnice).

“U savremeno opremljenim učionicama studenti obavljaju vježbe koristeći softvere, sve uz pratnju, profesora, asistenata i stručnjaka iz prakse. Terenska nastava iz predmeta poput geodezija ili geotehnike se odvija u institutima sa kojima IBU ima sklopljenu saradnju.  Studenti su obavezni da tokom 3.i 4. godine studija odrade stručnu praksu koja je podijeljena u dva dijela: prva je praksa u projektantskom birou, a druga na gradilištima”,ističe prof. dr. El Sayed.

Tokom studija studenti stiču i znanje iz oblasti pisanja naučnih radova, kao i naučno-istraživačkih metoda. Na kraju studija objavljuju naučne radove u svjetskim i lokalnim časopisima, te ih predstavljaju na konferencijama. Takav pristup omogućava studentima da pored praktičnog znanja iz struke građevinatstva steknu i akademsko, odnosno naučno-istraživačkog znanje,  koje kod njih razvija kreativnosti i kritičko razmišljanja.

Na samom početku studija studenti dobivaju mentora. Mentor prati njihov profesionalni napredak, savjetuje im kako da unaprijede svoju karijeru i kako da ostvare svoje ciljeve.

Uz praksu do zaposlenja

Kurikulum je predvidio i mjere koje pomažu pri zapošljenju, a to je da studenti završne godine moraju u saradnji sa projektantskim biroima ili stručnjacima iz praske uraditi glavni projekat određene građevine.

„U zadnjem semestru Burch  nudi studentima mogućnost rada „jedan na jedan“  u kompanijama sa stručnjacima iz prakse. Studenti rade na izradi konkretnih glavnih projekata tokom cijelog semestra i na taj način otvara im se mogućnost za zaposlenje u istim kompanijama“, dodaje prof dr. El Sayed.

Studenti  po završetku studija građevinarstva na Burchu univerzitetu mogu da rade u projektnim biroima, izvođačkim firmama, investicionim firmama, ministartstvima i općinama, fabrikama koje se bave proizvodnjom materijala,  institutima za testiranje materijala, te u akademiji kao asistenti.

Stručnjaci iz prakse prenose znanje

Akademsko osoblje angažovano na programu svoje znanje i titule je stekao na različitim univerzitetima u BiH, Evropi i Kanadi, dok su iskustvo rada sticali na evropskim i svjetskim univerzitetima.

Studenti znanje dobivaju ne samo od akademskog osoblja, već i od stručnjaka iz prakse. Svi stručni predmeti uključuju u nastavni plan, pored profesora, i vodeće inžinjere građevinarstva iz BiH i regiona. Stručnjaci dolaze iz ministarstva, instituta za projektovanje i testiranje materijala, zavoda i vodećih građevinskih kompanija.

Da je ovaj studijski program kvalitetno koncipiran i da su studenti zadovoljni, potvrđuje i nekoliko njih koji preporučuju  drugim studentima i srednjoškolcima da dođu na IBU i usvoje konkretna znanja.

„Studijski program građevinarstva je veoma dobar. Student sam koji se prebacio sa drugog univerziteta, mnogo mi znači što imam direktnu i kvalitetnu interakciju sa profesorima i asistentima. Učimo o rješenjima i stvarnim problemima koji nas mogu zadesiti u buducnosti. Preporučio bih i drugim studentima, te srednjoškolcima da upišu ovaj program jer će usvojiti kvalitetno znanje, a neće se baviti “izmišljanjem nepostojecih problema”. Amir Ademović,

„Burch je jedan od rijetkih univerziteta koji nude direktnu komunikaciju sa profesorima i van predavanja i vježbi. Ovaj program mi se sviđa jer se sve radi uz savremeni način korištenje programa, softvera, što nažalost nije praksa kod državnih fakulteta i srednjih tehničkih škola.“ Dženana Zukić,

„Direktan i konkretan rad je ono što program čini posebnim. Profesori, asistenti i ostalo osoblje su uvijek dostupni studentima i spremni izaći u susret. Nastava je poprilično interaktivna. Kurikulumi i silabusi se sastoje od konkretne problematike. Sistem učenja je takav da zahtijeva rad tokom cijelog semestra putem kvizova i raznih vrsta projekata i domaćih zadataka, te ne dozvoljava studentu da se ulijeni i da ima kampanjski pristupa. Svi datumi na akademskom kalendaru se strogo prate i poštuju te je nastava precizno orijentisana prema istim tako da se veoma lako organizovati. Svi koji su voljni raditi i učiti su dobrodošli, ali bez muke nema nauke.“ Irfan Bidžević,

„Zadovoljan sam sa Burch univerzitetom i svojim programom. Profesori i asistenti su profesionalni i uvijek dostupni za pitanja. Kancelarija profesora Ahmeda El Sayeda je uvijek otvorena za studente koji žele da nauče nešto više. Fakultet zahtijeva mnogo rada i učenja, ali sa ovim profesorima je sve moguće.” Admir Sudžuka,