Svečani sastanak na Burch univerzitetu povodom otvaranja IEEE konferencije sa ambasadoricom Švicarske - International Burch University

Svečani sastanak na Burch univerzitetu povodom otvaranja IEEE konferencije sa ambasadoricom Švicarske

Ambasadoricu Švicarske je u rektoratu primio doc. dr. Nedim Čelebić, prorektor za planiranje i razvoj. Prilikom ove posjete domaćin i gosti su razgovarali o razvoju obrazovanja u BiH i na Burch univerzitetu te o poduzetničkom duhu koji Burch univerzitet gaji i osnažuje te se razgovaralo o potencijalnoj zajedničkoj saradnji na razvoju inovacija i poduzetništva.

Ova svečanost je upriličena prilikom otvaranja druge IEEE Student and Young Professional Congress BiH.  Kongres koji se danas održava na Burch univerzitetu je nastavak prošlogodišnjeg kongresa koji za cilj ima da se mladim ljudima i studentima u Bosni i Hercegovini pruži uvid u razne mogućnosti i prilike koje postoje u najvećoj svjetskoj profesionalnoj organizaciji, IEEE te da upravo oni sami postanu pokretački promjena koje se neophodne svakom društvu. Kroz razne radionice i predavanja studenti stvaraju nova poznanstva, brišu etničke granice i povezuje se sa industrijom u BiH i širom svijeta jer tehnologija nema granice a najveći dokaz tome je IEEE.

Kongres se sastoji od bogatog programa, stručnih i motivirajućih predavanja, radionica, poslovnog umrežavanja, inovacijskog takmičenja i prve inovacijske ekspoze u BiH i trajat će do 4. Decembra 2017. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu.