Tehničke škole u Sarajevu posjetile izložbu „The Green Pencil Award“ - International Burch University

Tehničke škole u Sarajevu posjetile izložbu „The Green Pencil Award“

1

1

 Razlog posjete  bila je izložba „The Green Pencil Award“  koja je nastala u sklopu arhitekture i prostornog uređenja Slovenije.

Grupa od 20 studenata završnih godina srednje škole geodezije, u pratnji dva nastavnika,  posjetila je pomenutu izložbu ali i razgovarala o radovima koje su mogli vidjeti.  Posebna pažnja posvećena je studentima koji su bili zainteresirani za arhitekturu.

Oduševljeni izložbom studenti i mentori unaprijed su najavili svoju posjetu  povodom godišnje  izložbe u organizaciji Odjela za arhitekturu.