Una Bejtović održala radionicu o organizaciji događaja na Burch univerzitetu - International Burch University

Una Bejtović održala radionicu o organizaciji događaja na Burch univerzitetu

Kao vrlo uspješan event i PR menadžer, gđica Bejtović je podijelila svoja iskustva i znanje za učesnicima. Tokom prvog sata, održala je predavanje o event menadžmentu i pričala je o najbitnijim tačkama koji vode do uspješnog eventa. Fokusirala se na svaku od tačaka kroz povezivanje sa događajima koje je organizovala kroz Bejtovic Communications. Predavanje je bilo interaktivno i studenti su se uključivali kroz pitanja i iskazivanje mišljenja. Kao što je gđica Bejtović rekla, najbitnija stvar koja je vezana sa event menadžmentom jeste odgovornost, i ništa se ne događa spontano. Također je spomenula da dobar event menadžer mora biti spreman da rješava probleme, ali uvijek će biti nešto što ne ide po planu. Dobar event menadžer također mora da bude dobar domaćin.

Nakon kratke pauze, studenti su bili podijeljeni u grupe i imali su zadatak da se fokusiraju na jedan event koji žele organizovati, uključujući razlog zbog kojeg žele organizovat taj event, ciljanu publiku, kao i načine na koje ga žele promovisati. Svaka grupa je prezentovala svoju ideju i dobila savjete od naše gošće.

Na kraju, predsjednik Studentskog poslovnog kluba, Kanita Jahić, dodijelila je zahvalnicu i poklon našoj dragoj gošći.