Uspješna priča Burch studentice Amile Lemeš: Želim integrisati BiH u EU - International Burch University

Uspješna priča Burch studentice Amile Lemeš: Želim integrisati BiH u EU

Naime, upravo je Amila, studentica Burch univerziteta bila prva studentica koja je poslala zahtjev za obavljanje prakse u Parlamentu Federacije BiH. Na svu sreću Amilin zahtjev je prihvaćen, a njena želja i volja za radom i napredovanjem pokazale su se efikasnom, posebno nakon jednomjesečnog volontiranja u Predstavničkom Domu Parlamenta Federacije i to pod mentorskim vodstvom potpredsjednice Predstavničkog Doma, gđe Vesne Švancer.

„Amila je bila zaista pozitivno iznenađenje za sve nas, primarno za mene kao njenu mentoricu, a nakon toga i za kompletan kolektiv. Naravno, moj primarni zadatak je bio da Amili pojasnim komplikovanu administrativnu strukturu Parlamenta. Međutim, Amila je željela mnogo više, bila je zainteresovana za procese EU integracija. Kako sam i sama sudionica u procesu EU integracija pomogla sam u ostvarenju njenih želja. No procesi EU integracija su komplikovani i zahtijevaju angažovanje mladih obrazovanih ljudi, poliglota što jeste većina studenata koji završe Burch univerzitet. Zbog toga je bitno biti mentor mladim ljudima kakva je Amila koja je zaista shvatila šta želi a šta ne želi raditi“, istakla je potpredsjednica Predstavničkog Doma gđa Vesna Švancer.

Iako će put gospođice Lemeš najvjerovatnije biti vezan za Evropske integracije van BiH,  dvadesetjednogodišnja studentica kaže da želi integrisati Bosnu i Hercegovinu  i na taj način dati doprinos zemlji koja je za nju kako kaže „Imenica koja nema zamjenicu!“.