Zasjedanje Senata za juli 2016. - International Burch University

Zasjedanje Senata za juli 2016.

Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojene su sve tačke dnevnog reda.

Na sjednici Senata zasjedalo je 13 članova.