Zasjedanje Senata za septembar 2016. - International Burch University

Zasjedanje Senata za septembar 2016.

Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojeno je 3  tačke  dnevnog reda.

Na sjednici  je zasjedalo  13 članova. 

Novi član Senata je Prof. Dr. Damir Marjanović.