Zasjedanje Senata za juli 2016. - International Burch University

Zasjedanje Senata za juli 2016.

Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojeno je šest tačaka  dnevnog reda.

Na sjednici  je zasjedalo  9 članova.